Вродената злоба...

          Вродената злоба и недоверчивост на Кавказките Овчарки са причина още от дълбока древност да се използват с голяма популярност като пазачи на селскостопанските животни и за охрана на жилища и обекти. Популярни са не само в Русия и бившите Съветски републики, но и в редица западни държави.
Кавказката Овчарка е с масивна глава. Черепната част е широка, а скулите са добре изразени. Челото е плоско и широко, леко разделено от надлъжна бразда на две половини. Преходът от черепната част на главата към муцуната е слабо изразен. Муцуната е по-къса от черепната част на главата, леко притъпена, с дебели, но сухи и плътно прилепнали устни. Носната гъба е голяма, широка, черна. При кучетата с по-светла окраска се допуска да бъде кафява. Ушите са високо поставени, къси, висящи, с триъгълна форма. Обрязват се ниско в основата. Очите не са много големи, но са изразителни. Поставени са дълбоко. Процепът е овален, а цветът - тъмен. Зъбите са големи, с ножицоподобна захапка. Шията е къса, здрава и поставена под ъгъл от 300-400 по отношение на хоризонтала. Холката е широка, мускулеста и добре изразена. Височината на мъжките кучета е над 65 см, а на женските - над 62 см. Горна граница за ръст няма. Единственото условие е да се запазва пропорционалността и симетричността на тялото. Гръдният кош е широк и дълбок, постепенно разширяващ се назад. Гръдната кост е на една линия с лакетните стави или малко под тях. Коремът е умерено прибран. Гърбът е широк, прав и мускулест. Поясницата е къса, широка и леко изпъкнала. Крупата е широка, мускулеста и почти хоризонтална. Опашката е високо поставена, висяща, достигаща до скакателните стави. Може да бъде извита над гърба под формата на сърп или колело. Предните крайници са прави и успоредни. Ъгълът между лопатката и раменната кост е 900-1000.
По отношение на космената покривка кучетата се разделят на три типа: дългокосмести, късокосмести и междинни. Окраската е разнообразна. Недопустими са черните или с преобладаване на черен цвят на космената покривка екземпляри.
В западните държави (и най-вече в САЩ) като недостатък при Кавказката Овчарка се отчита прекалено голямата злоба. Технологията на отглеждане на овце в Америка е такава, че животните се оставят на пасището без пастир, поверени изцяло на грижите на кучетата-пазачи. При използване на Кавказка Овчарка това е невъзможно. Необходимо е присъствие на човек, за да контролира агресивността, която може да се окаже с фатални последици спрямо случайни хора, нямащи отношение към пасящите овце.
В Германия се експериментира използването на Кавказки Овчарки при овце, които пасат в оградени пасища.
{START_COUNTER}