Монорхиди Икрипторхиди

Тези термини се използуват за мъжки кучета, чиито тестикули не са правилно разположени. Монорхиден означава, че в скротума е слязъл само един тестикул, а крипторхиден означава, че там не е слязъл нито един тестикул. Едно монорхидно куче все пак може да създаде кученца, но и двата недостатъка понижават качествата на кучето, тъй като то може да има много несигурен нрав.
Такива кучета са изключително трудни за обучение и се препоръчва те да бъдат кастрирани. Това също е по-трудно от обикновено, тъй като неслезлият тестикул трябва да бъде открит преди да се извърши операцията по кастрирането.
{START_COUNTER}