Недостатъци

- Недостатъчно масивна и широка глава
- заострена муцуна
- неизразен или силно изразен стоп
- силно изпъкващ окципитален издатък
- стърчащ нос
- клещовидна захапка
- изпъкнали кръгли очи
- високо поставени, неплътно прилягащи уши
- депигментация
- дълга или прекалено къса шия
- изразен гердан в областта на шията
- тесен или плитък гръден кош
- мек гръб
- ниско поставена опашка
- криви крайници, О-образна или Х-образна постановка
- силно наклонени или прави метакарпуси
- остри или изправени ставни ъгли
- липса на бяло петно медианно на лицето
- черна маска

ЕЛИМИНИРАЩИ НЕДОСТАТЪЦИ:
- сходство с други породи: кавказка овчарка, средноазиатска овчарка, шарпланинец, лендзир и др.
- горночелюстна или долночелюстна прогнатия
- флегматичен темперамент
- плашливост
- немотивирана агресия
- липсващи зъби освен два от първите предкътници(Р1), два от вторите предкътници(Р2) или двата трети кътника(М3)
- едноцветна окраска
- права опашка
- мек и/или къдрав косъм
- липса на подкосъм

Мъжките трябва да имат два нормално развити тестиса, напълно спуснати в скротума.

 

Източник

 


ИaddSmiley(post-body'post-author', 'post-notes');

{START_COUNTER}