Чифтосването

ЧИФТОСВАНЕТО
Щом изберете мъжкия за баща на бъдещото семейство поради неговото родословие, след като сте видели негово потомство и сте забелязали качествата, които желаете да се предадат на кученцата преди всичко неговата мъжественост и темперамент, остава да видите дали кучката ви харесва избрания мъжки. кучката е разгонена в продължение на около 21 дни, но през първите седем отделя кървави секрети и не допуска до себе си мъжки. След като секретите спрат, обикновено тя е готова за чифтосване между деветия до петнадесетия ден, но това не са твърди граници.
За съжаление, някои женски са твърде стеснителни и решително отказват да имат нещо общо с кучето, което е избрано за тях. Това може
да бъде изключително дразнещо. Понастоящем изкуственото осеменяване се прилага в редки случаи и без съмнение в бъдеще то ще се използува все повече и повече. Ако обаче няма подобни условия, естественото заплождане все пак е жизнено важно. При положение, че кучката е решена да няма нищо общо с кучето, което е избрал стопанинът й, то тя трябва да има правото на последна дума относно избора на баща.
Златно правило е никога да не заплождате кучка при първото й разгонване, а да изчакате тя да се разгони втори път. Това ще й даде нужното време да стане зряла и, следователно, шансовете й да зачене ще са много по-големи.
Понякога може да задържите кучката в положение, удобно за кучето, ако тя е наистина готова за оплождане. Това може да се провери, като се заведе кучката близо до кучето и тя застане предизвикателно с опашка настрани. Някой смятат, че идеята не е добра и може да се стигне до нараняване на женската.
Винаги я оставяйте най-напред да си поиграе с кучето, по възможност някъде, където може да са оставени сами, но под наблюдение.
Понякога чифтосването се затруднява от разликата във височината. Хората, които се занимават с развъждане, използуват наклонен терен, за да се справят с това, или дори кутия с пясък, върху която да стъпи някое дребно куче. Чифтосването при трудни случаи трябва наистина да бъде оставяно само на опитните. Обикновеният стопанин трябва само да заведе кучката си при бъдещия баща и да се върне, за да я вземе. Някои новаци се ужасяват от продължителността на периода, през които кучетата са заклещени. Помнете, обаче, че това е напълно естествено и не изисква никакво вмешателство.
Някои хора предпочитат кучката да се чифтоса два пъти. Разбира се, ако оставите кучетата, те ще се кръстосат много пъти, но това не е добре. На първо място, не ви трябва твърде голям брой кученца, особено при една млада кучка.
От време на време се ражда по някое ужасно кученце и стопанинът на кучката се втурва към стопанина на мъжкия с проклятия. Може да става въпрос просто за атавизъм и никой не е в състояние да каже коя от страните има тази наследствена склонност. В такива случаи е по-разумно да не се използува отново същият мъжки. Ако се случи същото при кученца от друг баща, това означава, разбира се, че е виновна кучката и тя не трябва да се използува за развъждане. В случай, че чифтосването не доведе до бременност, обичайната практика е кучката да има право на едно "бонусно" повторно чифтосване.

 

Източник

{START_COUNTER}